GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

 

Osobní údaje pacientů  jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

 

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679 – v platnosti od 25. 5. 2018.

 

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo svůj souhlas odvolat.

 

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště nebo místě, kde došlo k údajnému porušení:

 

e-mailem: info@zubni-klinika-pohotovost.cz

telefonicky: +420 475 205 275 nebo +420 775 766 559

doručovací adresa:

Lékárna Petrovice s.r.o.

Zubní ordinace Petrovice

Petrovice 118

403 37 Petrovice

 

 

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout při plnění povinností při poskytování zdravotních služeb, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat.

Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce – zpracovatel Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

 

 

Odpovědnost za zpracování ochrany osobních údajů:

 

 

Petra Holubcová

/zástupce Ivana Förster/                        …………………………………..

 

 

Dne 25. 5. 2018 v Petrovicích.